Anasayfa » 2021’de dış ticarette deniz lojistiği öne çıktı
Ekonomi Sektörel

2021’de dış ticarette deniz lojistiği öne çıktı

Covid 19 salgını süresince deniz lojistiği endüstrileri krizi fırsata çevirerek hızla gelişti. 2022 yılında da büyük değişimler bekleniyor.

Koronovirüs’ün getirdiği kriz ile 2020 yılı birçok endüstri için kaotik bir yıl oldu. Deniz lojistiği bu küresel sarsılmadan diğer her endüstri gibi etkilense de önceki yıllara kıyaslanınca bu krizden en az etkilenen ve bu krizi fırsata çevirip en çok gelişen alanlardan biri oldu. Küreselleşen ekonomi nedeniyle tüketici trendlerinde meydana gelen herhangi bir değişiklik ve aksama, deniz taşımacılığı ve taşımacılık sektörünü doğrudan etkilese de güvenlik ve maliyetinin diğer taşımacılıklara göre uygun olmasından dolayı denizyolu lojistiği ihracatta %59,4 oranla lojistik alanında birinciliği taşımakta.

İthalatta da deniz yolu büyüdü

Geçen yıda gerçekleşen ithalatın 157 milyar 434 milyon doları deniz yolu, 48 milyar 967 milyon doları kara yolu, 35 milyar 975 milyon doları diğer taşıma araçları, 26 milyar 88 milyon doları hava yolu ve 2 milyar 891 milyon doları ise demir yoluyla yapıldı. Geçen yıl, ithalatta kara yolunun payı yüzde 18, diğer taşıma yollarının payı yüzde 13,3, hava yolunun payı yüzde 9,6, demir yolunun payı ise 1,1 oldu. Hava yoluyla yapılan ithalatta bir önceki yıla göre düşüş görülürken, deniz yolunun ithalattaki payı yüzde 58’e çıktı.

2020’de deniz lojistiğindeki değişiklikler

COVID-19 pandemisinin tedarik zincirleri, nakliye ağları ve limanlar üzerinde derin bir etki bıraksa da küresel deniz ticareti hala pandemi ve değişen küresel stratejiler’den olmsuz etkilenmesini en minimumda tutmayı başarmıştır. , birçok ülke arasındaki gergin ticari ilişkilerle pandemiden önce başlayan çok yönlü bir sorunun sonucudur.

UNCTAD, “Tedarik zinciri kesintileri, talep daralmaları ve pandeminin neden olduğu küresel ekonomik belirsizlik arasında küresel ekonomi, ikiz arz ve talep şokundan ciddi şekilde etkilendi” dedi. “Bu eğilimler, uluslararası deniz ticaretinin daha fazla ivme kaybettiğini gösteren zaten daha zayıf bir 2019’un zemininde ortaya çıktı. Devam eden ticari gerilimler ve yüksek politika belirsizliği, küresel ekonomik çıktı ve mal ticaretinde potansiyel büyümeyi baltaladı.”

Covid 19 salgını süresince deniz ve okyanus lojistiği endüstrileri krizi fırsata çevirerek beklenmeyen bir hızla gelişti. 2022 yılında deniz lojistiğinde büyük değişimler bekleniyor.

Deniz lojistiğinde yapılacak değişiklikler sadece ticari sonuçlar ortaya çıkarmıyor; araştırmacılar ve bilim adamlarına veri toplamakta da deniz lojistiği belirli güzergahları ve güvenilirliği sayesinde yardımcı olmakta. Tarihsel olarak gemiler, deniz hava tahmincileri için de önemli bir veri kaynağı olmuştur. Okyanusların genişliği, tahmincilerin gemi mürettebatı tarafından yapılan görsel gözlemlerin ve uydu tabanlı vekil ölçümlerin bir kombinasyonuna güvenmeleri gerektiği anlamına gelmekte. Okyanus gemilerinden gelen gözlemler, tipik olarak, okyanusun aynı bölgelerini ölçerek ve alınan verileri sınırlandırarak aynı nakliye rotalarından tekrar tekrar toplanmakta.

Deniz ticaretinde mega trend dönemi

UNCTAD’ın raporlarına göre, deniz ticaretinin 2022 yılında yüzde 4,3 artması bekleniyor. UNCTAD, oranlar, ücretler ve ek ücretlerin belirlenmesi söz konusu olduğunda piyasa davranışını izleme ve şeffaflığı sağlama ihtiyacının altını çizdi.

Rapor ayrıca, pandeminin, deniz taşımacılığını dönüştürebilecek dijitalleşme ve otomasyon gibi verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlaması gereken “mega trendleri” nasıl hızlandırdığını da inceliyor. 2022 boyunca sektörde iklim değişikliği, deniz teknolojisi ve inovasyon ve veri toplama gibi bazı gelişmelerin deniz lojistik teknolojisi ve stratejisinin gelişmesi üzerinde geniş kapsamlı etkileri olması öngörülmekte.

Yazar Hakkında

İnci Güleç

Yorum Yaz

Yorum Yazmak için Tıkla!